Bewegingsketen therapie

Racefietsen op de heide

Met BewegingsKetenTherapie ® wordt vanuit een bewegingsanalyse getracht opnieuw een natuurlijk bewegingspatroon aan te leren (en het oude onnatuurlijke bewegingsgedrag af te leren). Hierbij wordt veel gevraagd van het bewegingsgevoel en lichaamsbewustzijn van de cliënt.


Van bewustwording naar automatisering

Zodra het bewegingsgedrag is gecorrigeerd, zal gestart worden met het toepassen van het bewegingsgedrag in verschillende situaties. Door het veelvuldig toepassen van het natuurlijke bewegingsgedrag vindt er in de hersenen een automatisering van het bewegen plaats, zodat op den duur de beweging onbewust uitgevoerd kan worden.

 


 

Neem nu contact op Terug naar overzicht